Powergamers


#
Name Today
1.
Pedroga
1305 Elder Druid
142,563,623
2.
Slipp
917 Royal Paladin
63,707,616
3.
Tsurugi
736 Elite Knight
62,233,992
4.
Weedzz The Wicked
1411 Elite Knight
37,645,766
5.
Wollvar
822 Royal Paladin
36,192,924
6.
Lleandro
586 Royal Paladin
28,959,864
7.
Half Sack
524 Royal Paladin
27,144,192
8.
Doralilva Ek
524 Elite Knight
23,436,493
9.
Popoh Da Heineken
737 Royal Paladin
21,706,776
10.
Rxvitinho Hugorx
488 Elder Druid
21,355,777
11.
Dark Torthuliosz
973 Royal Paladin
20,182,680
12.
King Metallica
947 Royal Paladin
18,221,400
13.
Palla Boladao
716 Royal Paladin
18,216,720
14.
Ehecattlz
381 Royal Paladin
16,737,885
15.
Junintv
1405 Royal Paladin
16,409,342
16.
Sntzu
329 Elite Knight
14,184,390
17.
Drunnkz
287 Royal Paladin
14,031,673
18.
Beartooth
459 Royal Paladin
13,271,801
19.
Pekenno Royal
389 Royal Paladin
12,970,621
20.
Jogulean
841 Royal Paladin
12,935,448