The 3 best killers

The frags only count when you kill a level 100+
Ranking
#1
Koman Dado
13 Frags
#2
Neymarzeti
12 Frags
#3
Floripa Ativo
11 Frags

Top fraggers

# Name Frags
1Koman Dado13
2Neymarzeti12
3Floripa Ativo11
4Gordaao Ostentacoin8
5Tuav7
6Dale Na Narguila5
7Rpvisk5
8Druid Para Todos4
9Xena4
10Krac4
11Rasgahku3
12Biabradesco3
13Drakxx3
14You Desire3
15Sio Nakara3
16Hussein Bold3
17Manicure2
18Tomtom2
19Steel Botina2
20Emoj2
21Johanzada2
22Rockfeler1
23Nandao1
24Suordi1
25Kaiicsz1
26De Molay1
27Tumajan1
28Obi Wan1
29Alumni Shocks1
30Lucky Strikke1