The 3 best killers

The frags only count when you kill a level 100+
Ranking
#1
Koman Dado
13 Frags
#2
Neymarzeti
12 Frags
#3
Floripa Ativo
11 Frags

Top fraggers

# Name Frags
1Koman Dado13
2Neymarzeti12
3Floripa Ativo11
4Gordaao Ostentacoin8
5Tuav7
6Rpvisk5
7Dale Na Narguila5
8Krac4
9Druid Para Todos4
10Xena4
11Biabradesco3
12Drakxx3
13Maykao3
14Sio Nakara3
15Hussein Bold3
16Rasgahku3
17Tomtom2
18Steel Botina2
19Emoj2
20Will Master2
21Manicure2
22Nandao1
23Suordi1
24Kabulozzo1
25De Molay1
26Fiihsz1
27Obi Wan1
28Alumni Shocks1
29Lucky Strikke1
30Kynox1