The 3 best killers

The frags only count when you kill a level 100+
Ranking
#1
Koman Dado
13 Frags
#2
Neymarzeti
12 Frags
#3
Floripa Ativo
11 Frags

Top fraggers

# Name Frags
1Koman Dado13
2Neymarzeti12
3Floripa Ativo11
4Gordaao Ostentacoin8
5Tuav7
6Rpvisk5
7Dale Na Narguila5
8Krac4
9Druid Para Todos4
10Xena4
11Sio Nakara3
12Hussein Bold3
13Rasgahku3
14Biabradesco3
15Drakxx3
16Majestade Sarc3
17Emoj2
18Johanzada2
19Manicure2
20Tomtom2
21Steel Botina2
22Nandao1
23Suordi1
24Kaiicsz1
25De Molay1
26Tumajan1
27Obi Wan1
28Alumni Shocks1
29Lucky Strikke1
30Rockfeler1